Model pretvorbe polimernih S-zobnikov

Trajanje projekta: 01.05.2023 - 01.05.2024

Model za pretvorbo polimernih zobnikov s progresivno ukrivljeno kontaktno potjo, t.i. S-zobniki vključuje izračun temperaturne kontrole in kontrolo utrujenosti. Nadzor utrujenosti vključuje izračun nosilnosti korena in boka. Vpliv specifične oblike zoba na trdnost korenine in boka je upoštevan s faktorji oblike, ki smo jih določili z uporabo serije numeričnih simulacij. Model za izračun nosilnosti je dopolnjen z vplivnimi faktorji, ki upoštevajo vpliv odstopanja koraka in vodila na napetostno stanje zobnika.

Partnerji projekta

Laboratorij LECAD, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani