Bibliografija

Iskanje
2.03 2022 Modeliranje z značilkami na osnovi SolidWorks Jože Duhovnik, Ivan Demšar, Primož Drešar, Jože Flašker, Samo Zupan
2.03 2022 Modeliranje z značilkami na osnovi SolidWorks Jože Duhovnik, Ivan Demšar, Primož Drešar
2.03 2022 Modeliranje z značilkami na osnovi SolidWorks Jože Duhovnik, Ivan Demšar, Primož Drešar, Jože Flašker, Samo Zupan
2.08 2022 Dejavniki za določanje geometrije teles na osnovi laserske triangulacije : doktorsko delo Nikola Vukašinović, Jože Duhovnik, Janez Možina
2.03 2022 Modeliranje z značilkami na osnovi NX Jože Duhovnik, Primož Drešar, Ivan Demšar, Jože Flašker, Samo Zupan
2.01 2022 Metodologija družboslovnega raziskovanja : od zasnove do izvedbe Urša Lamut, Mirna Macur, Matej Makarovič, Janez Povh
2.03 2022 Modeliranje prostora I : zbirka vaj. Delovni učbenik za SolidWorks Jože Duhovnik, Ivan Demšar
2.03 2022 Modeliranje prostora I : zbirka vaj. Delovni učbenik za NX Jože Duhovnik, Ivan Demšar
2.05 2022 Zbirka rešenih nalog iz operacijskih raziskav Janez Povh, Simona Pustavrh, Marjan Blažič
2.01 2022 Uvod v kansei inženiring : pomemben dejavnik pri razvoju izdelka Vanja Čok, Jože Duhovnik, Metoda Dodič-Fikfak
2.01 2022 Ohranjevalci na Banachovih algebrah Ajda Fošner, Rok Strašek, Janez Povh
2.03 2022 Modeliranje prostora I : zbirka vaj. Delovni učbenik za NX Jože Duhovnik, Ivan Demšar
2.05 2022 Matematične metode : zbirka rešenih nalog Janez Povh, Simona Pustavrh, Jože Andrej Čibej, Anton Suhadolc
2.03 2022 Modeliranje prostora I : zbirka vaj. Delovni učbenik za SolidWorks Jože Duhovnik, Ivan Demšar
2.03 2022 Osnove poslovne matematike Ajda Fošner, Maja Fošner, Janez Povh
2.08 2022 Topološka optimizacija paličnih jeklenih struktur z uporabo evolucijsko konstrukcijskih metod : doktorsko delo Pavel Tomšič, Jože Duhovnik
2.03 2022 Inženirska grafika Jože Duhovnik, Milan Kljajin, Leon Kos, Žiga Zadnik, Jože Tavčar, Tomaž Kolšek, Ivan Demšar, Pavel Tomšič, Simon Kulovec
2.01 2022 Semidefinitno programiranje in njegova uporaba Janez Povh, Igor Klep, Maja Fošner
1.04 2022 Oznaka CE in odgovornost dobaviteljev Leon Kos
2.05 2022 Zbirka rešenih nalog iz matematike 1 Simona Pustavrh, Janez Povh, Melita Gorše Pihler, Gregor Mohorčič
2.08 2022 Konstruiranje in preračun polimernih zobnikov z S ozobjem : doktorsko delo Damijan Zorko, Jože Duhovnik
2.03 2022 Matematične metode : elektronski učbenik Maja Fošner, Ajda Fošner, Bojana Zalar, Janez Povh
1.01 2022 Assignment problems in logistics Janez Povh
2.03 2022 Space modelling : exercise book - course book Jože Duhovnik, Ivan Demšar
2.03 2022 Realna algebraična geometrija s poudarkom na realni algebri in pozitivnih polinomih Igor Klep, Primož Moravec, Janez Povh
2.05 2022 Zbirka rešenih nalog iz Matematike 2 Simona Pustavrh, Janez Povh
2.03 2022 Matematične metode v uporabi Janez Povh, Simona Pustavrh, Maja Fošner, Melita Gorše Pihler, Bojana Zalar, Tomaž Kosem
2.03 2022 Zbirka rešenih nalog iz statistike Simona Pustavrh, Janez Povh, Matija Vidiček, Jelena Klisara, Janez Usenik, Mirna Macur
2.03 2022 Modeliranje prostora : zbirka vaj - delovni učbenik Jože Duhovnik, Ivan Demšar
1.09 2022 Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije Andrej Dobrovoljc, Janez Povh
1.09 2022 Kolaborativni roboti trkajo na vrata podjetij Andrej Dobrovoljc, Janez Povh
1.01 2022 From combinatorial optimization to real algebraic geometry and back Janez Povh
1.01 2022 Optimization of a furniture factory layout Tadej Kanduč, Blaž Rodič
1.16 2022 Manufacturing processes optimisation in a furniture factory Tadej Kanduč, Blaž Rodič
1.16 2022 Web clipping and sentiment analysis of slovenian news articles Jože Bučar, Janez Povh, Andrej Dobrovoljc
1.16 2022 Automatic invoice capture in small and medium-sized slovenian enterprises - project report Andrej Dobrovoljc, Janez Povh, Bernard Ženko
1.08 2022 Optimisation of factory floor layout using force-directed graph drawing algorithm Tadej Kanduč, Blaž Rodič
1.08 2022 Factory transport costs optimisation with a novel heuristic algorithm Tadej Kanduč, Blaž Rodič
1.01 2022 Comprehensive areal geometric quality characterisation of injection moulded thermoplastic gears Uroš Urbas, Damijan Zorko, Nikola Vukašinović, Borut Černe
1.01 2022 Machine learning based nominal root stress calculation model for gears with a progressive curved path of contact Uroš Urbas, Damijan Zorko, Nikola Vukašinović
1.01 2022 Environmental sustainability : farmers' views of housing systems for cattle Janez Benedičič, Karmen Erjavec, Marija Klopčič
2.09 2022 Identifikacija CAD objekta v razširjeni resničnosti in interaktivno podajanje informacij iz CAD modela : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Nikola Vukašinović
1.08 2022 Public transport analyzing using bee colony Matej Babič, Janez Povh
1.01 2022 Methodology for mapping form design elements with user preferences using Kansei engineering and VDI Vanja Čok, Daria Vlah, Janez Povh
1.01 2022 A method for enhanced polymer spur gear inspection based on 3D optical metrology Uroš Urbas, Damijan Zorko, Borut Černe, Jože Tavčar, Nikola Vukašinović
1.01 2022 Multiple Hungarian method for k-assignment problem Boštjan Gabrovšek, Tina Novak, Janez Povh, Darja Rupnik Poklukar, Janez Žerovnik
1.01 2022 Simulations of COMPASS vertical displacement events with a self-consistent model for halo currents including neutrals and sheath boundary conditions Leon Kos
1.01 2022 Time-dependent boundary conditions during ELMs in ITER plasma Ivona Vasileska , Leon Kos
1.01 2022 Assessment and semantic categorization of fabric visual texture preferences Aleš Hladnik, Alenka Pavko-Čuden, Vanja Čok
1.01 2022 Time-dependent behavior of a Debye sheath : lengthening and establishment of the stationary state Ivona Vasileska , Leon Kos
1.01 2022 VR as a 3D modelling tool in engineering design applications Daria Vlah, Vanja Čok, Uroš Urbas
1.08 2022 Evaluation of topology optimization and generative design tools as support for conceptual design Daria Vlah, Roman Žavbi, Nikola Vukašinović
1.08 2022 Entrepreneurial mindset development in business and engineering education : an experiment Nuša Fain, Nikola Vukašinović
1.01 2022 Reassessing energy deposition for the ITER 5 MA vertical displacement event with an improved DINA model Leon Kos, Matic Brank
1.01 2022 Investigation on the high-cycle tooth bending fatigue and thermo-mechanical behavior of polymer gears with a progressive curved path of contact Damijan Zorko
2.09 2022 Razvoj aktivnega drenažnega sistema vgradnega kavnega aparata : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Nikola Vukašinović
1.02 2022 On the road to ITER NBIs : SPIDER improvement after first operation and MITICA construction progress Pavel Tomšič
2.08 2022 Modelling of divertor target plate heat fluxes during intense plasma transients in tokamaks : doctoral thesis Ivona Vasileska , Leon Kos
2.09 2022 Razvoj vozička za krmljenje živali : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Janez Benedičič
1.08 2022 Time-dependent kinetic factors in ITER scrape-off-layer Ivona Vasileska , Leon Kos
1.01 2022 Magnetohydrodynamic simulations of runaway electron beam termination in JET Leon Kos
1.01 2022 Investigation of the durability and performance of autoclave-cured, woven carbon fiber-reinforced polymer composite gears in mesh with a steel pinion Damijan Zorko, Jože Tavčar, Roman Šturm, Zoran Bergant
2.05 2022 Predstavitev uporabe orodij v modelirniku SolidWorks : video vsebine za predmete, kjer je povdarek na 3D modeliranju : verzija Solidwork 2021 Pavel Tomšič
2.09 2022 Konstrukcijski vidiki zamenjave visokotlačne turbine v jedrski elektrarni : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Mihael Sekavčnik, Nikola Vukašinović
1.01 2022 First wall power flux management during plasma current ramp-up on ITER Matic Brank, Leon Kos
1.01 2022 On the embed and project algorithm for the graph bandwidth problem Janez Povh
1.08 2022 Emisije toplogrednih plinov v sektorju prireje mleka = Greenhouse gas emissions in the dairy sector Matjaž Turinek, Janez Benedičič, Karmen Erjavec, Marija Klopčič
1.01 2022 Testing the functionality and applicability of smart devices for a handheld celestial navigation system = Testiranje funkcionalnosti i primjenjivosti pametnih uređaja za ručni sustav astronomske navigacije Aleksander Grm
1.08 2022 Towards agile product development - an empirical study on an e-bike drive Damijan Zorko, Borut Černe, Jože Tavčar, Ivan Demšar
1.01 2022 Four algorithms to solve symmetric multi-type non-negative matrix tri-factorization problem Rok Hribar, Timotej Hrga , Gregor Papa, Gašper Petelin, Janez Povh, Nataša Pržulj, Vida Vukašinović
1.01 2022 Failure modes and life prediction model for high-speed bearings in a through-flow universal motor Blaž Benedik, Janez Rihtaršič, Janez Povh, Jože Tavčar
1.01 2022 First wall energy deposition during vertical displacement events on ITER Leon Kos, Matic Brank
1.08 2022 Validation of a real-time model-based approach for ITER first wall heat flux control on the TCV tokamak Matic Brank, Leon Kos
1.01 2022 Testing of the new JOREK stellarator-capable model in the tokamak limit Leon Kos
1.01 2022 Experimental and numerical analysis of laminated carbon fibre-reinforced polymer gears with implicit model for coefficient-of-friction evaluation Borut Černe, Zoran Bergant, Roman Šturm, Jože Tavčar, Damijan Zorko
1.01 2022 Modeling public transport network system by using statistics, network theory and ant colony optimization Matej Babič, Branko Šter, Janez Povh
2.09 2022 Razvoj naprave za preizkušanje plastičnih zobnikov : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Janez Benedičič, Leon Kos
1.08 2022 Modernization of the PIC codes for exascale plasma simulation Ivona Vasileska , Pavel Tomšič, Leon Kos
1.08 2022 Using Moodle e-learning platform in Mechanical Engineering lectures Pavel Tomšič, Ivan Demšar, Tomaž Finkšt
2.08 2022 Napovedni model za določitev termomehanskega stanja valjastih polimernih zobnikov med obratovanjem : doktorsko delo Borut Černe, Jože Duhovnik
1.01 2022 On the material parameters identification of flexible mooring dolphin Aleksander Grm
1.01 2022 Thermal quench and current profile relaxation dynamics in massive-material-injection-triggered tokamak disruptions Leon Kos
2.05 2022 Laboratorijske vaje pri predmetu Konstrukcijske tehnike : delovni učbenik za laboratorijske vaje : MAG 1. letnik : magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program Ivan Demšar, Damijan Zorko, Matic Brank, Leon Kos
2.09 2022 Modeliranje in razvoj integriranega okolja za sledenje po silnicah magnetnega polja v fuzijskem reaktorju : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Leon Kos
1.01 2022 The JOREK non-linear extended MHD code and applications to large-scale instabilities and their control in magnetically confined fusion plasmas Leon Kos, Dejan Penko
1.06 2022 On the simplified mathematical models for oil spill simulations Aleksander Grm, Marko Perkovič
1.01 2022 Kinetic-fluid coupling simulations of ITER Type I ELM Ivona Vasileska , Leon Kos
1.08 2022 Lightweight high-performance gear transmissions Damijan Zorko, Borut Černe, Jože Tavčar, Roman Šturm, Zoran Bergant
1.08 2022 Kinetic-fluid coupling time-dependent simulations of ITERDuring ELMs Ivona Vasileska , Leon Kos
1.01 2022 Enhanced preconditioner for JOREK MHD solver Leon Kos
2.05 2022 Laboratorijske vaje pri predmetu konstruiranje z nekovinskimi gradivi : delovni učbenik za laboratorijske vaje Damijan Zorko, Nikola Vukašinović
2.05 2022 Konstrukcijske tehnike : zapiski s predavanj Leon Kos
1.08 2022 Analysis of generic IGBEM for lifting hydrofoils Aleksander Grm
2.09 2022 Razvoj ročice za nadzor pogona električno gnanih plovil : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Nikola Vukašinović
2.09 2022 Razvoj pogonskega sklopa vozička za krmljenje živali : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Janez Benedičič
1.09 2022 Napovedovanje porabe električne energije z umetno inteligenco = Prediction of electricity consumtion with artifical inteligence Tomaž Čegovnik, Andrej Dobrovoljc, Janez Povh
1.08 2022 Sediment resuspension evaluation on two manoeuvres and two different pilots Jure Srše, Marko Perkovič, Aleksander Grm, Andrej Androjna, Tanja Brcko
1.08 2022 Storyboards as an engineering tool for extraction of functional requirements Vanja Čok, Daria Vlah, Nikola Vukašinović
1.08 2022 Computational analysis of the musical diversity in 22 European countries Janez Povh
2.03 2022 Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav Tina Novak, Janez Povh, Janez Žerovnik, Blaž Zmazek, Janez Kušar
1.08 2022 BiqBin: moving boundaries for NP-hard problems by HPC Timotej Hrga , Borut Lužar, Janez Povh
1.01 2022 High cycle fatigue behaviour of autoclave-cured woven carbon fibre-reinforced polymer composite gears Damijan Zorko, Jože Tavčar, Milan Bizjak, Roman Šturm, Zoran Bergant
1.08 2022 Model-based geometric inspection of polymer spur gears Uroš Urbas, Damijan Zorko, Nikola Vukašinović
2.05 2022 Prosojnice za predmet Izbrana poglavja iz optimizacije : magistrski študijski 2. stopnje Matematika/Finančna matematika Janez Povh
1.01 2022 A block coordinate descent-based projected gradient algorithm for orthogonal non-negative matrix factorization Janez Povh
1.01 2022 MADAM : a parallel exact solver for max-cut based on semidefinite programming and ADMM Timotej Hrga , Janez Povh
2.09 2022 Nadgradnja transporterja za transport hlodov večjih premerov : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Janez Benedičič
1.01 2022 Večkriterijski pristop pri konstruiranju polimernih zobnikov Jože Tavčar, Borut Černe, Jože Duhovnik, Damijan Zorko
1.01 2022 Energy deposition and melt deformation on the ITER first wall due to disruptions and vertical displacement events Matic Brank, Leon Kos
2.05 2022 Prosojnice za predmet Izbrana poglavja iz verjetnosti in statistike : magistrski študijski 2. stopnje Podatkovne tehnologije Janez Povh
2.09 2022 Razvoj naprave za avtomatski nanos mazalnega sredstva v prirobnico statorja : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Janez Benedičič
1.01 2022 Collisional-radiative non-equilibrium impurity treatment for JOREK simulations Leon Kos
1.01 2022 Assessment of plasma power deposition on the ITER ICRH antennas Matic Brank, Leon Kos
1.08 2022 Electricity consumption prediction using artificial intelligence Tomaž Čegovnik, Andrej Dobrovoljc, Janez Povh
1.01 2022 Post-processing for ITER scrape-off layer plasma simulations (SOLPS-ITER) in IMAS framework Dejan Penko, Leon Kos
1.01 2022 Ships added mass effect on a flexible mooring dolphin in berthing manoeuvre Aleksander Grm
1.01 2022 Machine learning method for predicting the influence of scanning parameters on random measurement error Uroš Urbas, Daria Vlah, Nikola Vukašinović
1.08 2022 Bibliographic data clustering based on symmetric non-negative matrix tri-factorization Andrej Kastrin, Rok Hribar, Gregor Papa, Janez Povh
1.01 2022 Clustering as a dual problem to colouring Barbara Ikica, Boštjan Gabrovšek, Janez Povh, Janez Žerovnik
1.01 2022 Influence of temperature- and strain rate-dependent viscoplastic properties of polyoxymethylene on the thermo-mechanical response of a steel-polyoxymethylene spur gear pair Borut Černe, Rebeka Lorber, Jože Duhovnik, Jože Tavčar
2.09 2022 Razvoj nove generacije polževega zobniškega prenosa za kuhinjske aparate : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Nikola Vukašinović
1.08 2022 On using hypermetric inequalities in a cutting-plane algorithm for max-cut Timotej Hrga , Janez Povh
1.01 2022 Augmented reality aided inspection of gears Uroš Urbas, Nikola Vukašinović
1.01 2022 Nosilne palične konstrukcije in segmentacija Pavel Tomšič
1.01 2022 Methodologies and applications for resilient global development from the aspect of SDI-SOR special issues of CJOR Andrej Kastrin, Janez Povh, Lidija Zadnik Stirn, Janez Žerovnik
1.01 2022 BiqBin: a parallel branch-and-bound solver for binary quadratic problems with linear constraints Timotej Hrga , Borut Lužar, Janez Povh
1.01 2022 Feasible corrector-predictor interior-point algorithm for P* (k)-linear complementarity problems based on a new search direction Janez Povh
1.08 2022 Agilni razvoj kompleksnih fizičnih izdelkov Damijan Zorko, Borut Černe, Ivan Demšar, Jože Tavčar
1.01 2022 Comparing spontaneous and pellet-triggered ELMs via non-linear extended MHD simulations Leon Kos
1.08 2022 Particle-in-cell code for GPU systems Ivona Vasileska , Leon Kos
1.01 2022 A multicriteria function for polymer gear design optimization Jože Tavčar, Borut Černe, Jože Duhovnik, Damijan Zorko
2.08 2022 Application of semidefinite programming and high-performance computing in discrete optimization : doctoral thesis Timotej Hrga , Janez Povh
1.01 2022 Machine learning tools in the analyze of a bike sharing system Matej Babič, Janez Povh
1.01 2022 Večkriterijski model za optimiranje polimernih zobnikov Jože Tavčar, Borut Černe, Jože Duhovnik, Damijan Zorko
1.01 2022 AI based algorithms for the detection of (ir)regularity in musical structure Janez Povh
2.09 2022 Razvoj podpornih elementov energetskega transformatorja za dvigovanje s hidravličnimi dvigalkami : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Nikola Vukašinović
1.01 2022 Agilni razvoj kompleksnih mehatronskih sistemov Damijan Zorko, Borut Černe, Jože Tavčar, Ivan Demšar
1.01 2022 Sparse noncommutative polynomial optimization Igor Klep, Janez Povh
1.08 2022 Northern Adriatic oil spill training platform Aleksander Grm, Marko Perkovič, Valter Suban
2.09 2022 Prenova konstrukcije in optimizacija termo sprožilnika visokonapetostnih varovalk : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Janez Benedičič, Roman Žavbi
1.01 2022 Transition from no-ELM response to pellet ELM triggering during pedestal build-up : insights from extended MHD simulations Leon Kos
1.08 2022 A New Composite Method of Modeling Bicycle Traffic using Convolutional Neural Networks and Genetic programming Matej Babič, Branko Šter, Janez Povh
1.08 2022 Enhanced polymer gear inspection based on 3D optical metrology Uroš Urbas, Damijan Zorko, Borut Černe, Jože Tavčar, Nikola Vukašinović
1.01 2022 On sufficient properties of sufficient matrices Janez Povh, Janez Žerovnik
1.01 2022 Novel alignment method for optical 3D gear metrology of spur gears with a plain borehole Uroš Urbas, Timotej Hrga , Janez Povh, Nikola Vukašinović
2.05 2022 Managing Big Data with R and Hadoop : slides for Massive Online Open Course Janez Povh
2.09 2022 Integrirano okolje za simulacije toplotnega sevanja v fuzijskih reaktorjih : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Leon Kos
1.01 2022 Tooth bending strength of gears with a progressive curved path of contact Damijan Zorko, Jože Duhovnik, Jože Tavčar
1.01 2022 Exploring color attractiveness and its relevance to fashion Aleš Hladnik, Alenka Pavko-Čuden, Vanja Čok
2.05 2022 Supervised learning : linear regression. Part 1 Janez Povh
2.05 2022 Linear regression (2 variables). Part 2 Janez Povh
1.01 2022 An investigation on the potential of bio-based polymers for use in polymer gear transmissions Damijan Zorko, Ivan Demšar, Jože Tavčar
1.16 2022 Evolution of communication skills in virtual product development process : experience from EGPR Nikola Vukašinović, Janez Benedičič, Roman Žavbi
1.04 2022 Analiza javnega potniškega omrežja izposoje koles GONM Matej Babič, Janez Povh
2.05 2022 Big linear regression. Part 3 Janez Povh
2.09 2022 Paralelni razveji in omeji algoritem BiqMac Solver : magistrsko delo : na študijskem programu 2. stopnje Matematika Alen Vegi Kalamar, Drago Bokal, Janez Povh
1.08 2022 On applying mathematical models of frequency assignment to Wi-Fi throughput optimization Tanja Dravec, Janja Jerebic, Jaka Kranjc, Borut Lužar, Luka Mali, Janez Povh, Drago Bokal
1.01 2022 Community structure and the evolution of interdisciplinarity in Slovenia's scientific collaboration network Borut Lužar, Zoran Levnajić, Janez Povh, Matjaž Perc
1.09 2022 Problematika javnega potniškega prometa v Mestni občini Novo mesto Matej Babič, Janez Povh
1.01 2022 On an extension of Pólyaʼs Positivstellensatz Janez Povh
1.08 2022 New Algorithms to Detect Free Positivity Kristijan Cafuta, Igor Klep, Janez Povh
1.16 2022 National Case Study of Slovenia Janez Povh
1.08 2022 Case study : web clipping and sentiment analysis Jože Bučar, Janez Povh
1.08 2022 Automatic invoice capture in small and medium-sized Slovenian enterprises : final report Andrej Dobrovoljc, Janez Povh, Bernard Ženko
1.08 2022 Project of manufacturing processes optimisation in Podgorje Ltd. Tadej Kanduč, Blaž Rodič
2.08 2022 Graph-theoretic approach to the analysis of complex networks : doctoral thesis = Grafovski pristop za analizo kompleksnih omrežij : doktorska disertacija Jelena Klisara, Riste Škrekovski, Janez Povh
1.08 2022 Automated simulation model building for a complex furniture manufacturing process Tadej Kanduč, Blaž Rodič
1.08 2022 Optimisation of factory floor layout in a complex manufacturing process Tadej Kanduč, Blaž Rodič
2.09 2022 Analiza samooskrbne pridelave v Sloveniji s poudarkom na kmetijah, vključenih v kmetijsko okoljske programe : magistrska naloga Janez Povh
2.08 2022 Sentiment based classification of the web texts : doctoral dissertation Jože Bučar, Janez Povh, Martin Žnidaršič
1.01 2022 On the set-semidefinite representation of nonconvex quadratic programs over arbitrary feasible sets Janez Povh
1.01 2022 Erratum to : on the set-semidefinite representation of nonconvex quadratic programs over arbitrary feasible sets Janez Povh
2.01 2022 Applied modelling and computing in social science Janez Povh
2.01 2022 Social sciences via network analysis and computation Tadej Kanduč
2.08 2022 Uvrščanje in diskretizacija mnogorazsežnih mikromrežnih DNA-podatkovij : doktorska disertacija Andrej Kastrin, Janez Povh
1.01 2022 Analysis of Slovenian research community through bibliographic networks Andrej Kastrin, Jelena Klisara, Borut Lužar, Janez Povh
1.08 2022 Document categorization based on OCR technology : an overview Janez Povh, Andrej Dobrovoljc
1.08 2022 Sentiment analysis in web text : an overview Jože Bučar, Janez Povh
1.08 2022 Sentiment classification of the Slovenian news texts Jože Bučar, Janez Povh, Martin Žnidaršič
1.08 2022 Text detection in document images by machine learning algorithms Janez Povh, Bernard Ženko
1.01 2022 The tracial moment problem and trace-positive polynomials Kristijan Cafuta, Igor Klep, Janez Povh
1.01 2022 On time complexity of semidefinite programs arising in polynomial optimization Igor Klep, Janez Povh
2.09 2022 Določanje normativnih količin materialov za pakiranje izdelkov v proizvodnem podjetju : magistrska naloga Janez Povh
2.09 2022 Napovedovanje slušne sprejemljivosti glasbe na osnovi entropije harmonije : magistrska naloga Janez Povh, Leon Stefanija
1.08 2022 Sum of hermitian squares decompositions of non-commutative polynomials Kristijan Cafuta, Igor Klep, Janez Povh
1.01 2022 Algorithmic aspects of sums of Hermitian squares of noncommutative polynomials Kristijan Cafuta, Igor Klep, Janez Povh
2.01 2022 Optimization of polynomials in non-commuting variables Igor Klep, Janez Povh
1.08 2022 Interdisciplinarity of Slovenian research Zoran Levnajić, Borut Lužar, Janez Povh, Matjaž Perc
1.08 2022 Network analysis of the competence centres in Slovenia Jelena Klisara, Andrej Kastrin, Borut Lužar, Uroš Pinterič, Janez Povh, Alenka Pandiloska Jurak
1.08 2022 Automatic invoice capture in small and medium-sized Slovenian enterprises : project overview Andrej Dobrovoljc, Janez Povh, Bernard Ženko
2.05 2022 Napredne statistične metode : študijsko gradivo za predmet 2. stopnje Napredne statistične metode na programu Informatika v sodobni družbi - 2015/2016 Janez Povh, Andrej Kastrin
2.05 2022 Matematika z aplikacijami 2 : študijsko gradivo za predmet Matematika z aplikacijami 2 na študijskem programu 1. stopnje Inženiring in vozila : štud. leto 2015/2016 Janez Povh
2.05 2022 Matematika 2 : študijsko gradivo za predmet 1. stopnje Matematika 2 na štud. programu Informatika v sodobni družbi : štud. leto 2015/2016 Janez Povh
2.05 2022 Matematika 1 : študijsko gradivo za predmet 1. stopnje Matematika 1 na štud. programu Informatika v sodobni družbi : štud. leto 2015/2016 Janez Povh
2.05 2022 Statistika 2 : študijsko gradivo za predmet 1. stopnje Statistika 2 na štud. programu Informatika v sodobni družbi : štud. leto 2015/2016 Janez Povh
1.01 2022 Optimisation of machine layout using a force generated graph algorithm and simulated annealing Tadej Kanduč, Blaž Rodič
1.01 2022 New heuristics for the vertex coloring problem based on semidefinite programming Jelena Klisara, Janez Povh
1.01 2022 Moment approximations for set-semidefinite polynomials Janez Povh
1.09 2022 Influence of the tooth flank shape on thermal load of the gear Gorazd Hlebanja, Simon Kulovec, Damijan Zorko, Jože Hlebanja, Jože Duhovnik
1.08 2022 A software tool for testing algorithms for point cloud manipulation David Eržen, Nikola Vukašinović, Jože Duhovnik
1.09 2022 Semi-analytical method for the prediction of the flank temperatures bof polymer gears during running Borut Černe, Damijan Zorko, Jože Duhovnik
1.08 2022 Accuracy prediction and optimization model in non-contact laser reverse engineering process Marjan Korošec, Jože Duhovnik, Nikola Vukašinović
1.08 2022 Krmiljenje dvomotornega asinhronskega sklopa za testiranje življenske [!] dobe polimernih zobnikov = Control of coupled asynchronous drives for fatigue test rig of polymer gears Tomaž Finkšt, Borut Černe, Damijan Zorko, Leon Kos
1.08 2022 From idea to produce creatively and efficiently Janez Benedičič, Jože Tavčar, Jože Duhovnik, Roman Žavbi
1.16 2022 Exploration of usersʼ cross-cultural differences by using the Kansei engineering approach : chapter 6 Vanja Čok, Jože Duhovnik
1.01 2022 Simultaneous topology and size optimization of 2D and 3D trusses using evolutionary structural optimization with regard to commonly used topologies Pavel Tomšič, Jože Duhovnik
1.08 2022 Comparison between sequential and block executions of laboratory exercises Žiga Zadnik, Ivan Demšar, Jože Duhovnik
1.01 2022 Correlation between incident angle, measurement distance, object colour and the number of acquired points at CNC laser scanning Nikola Vukašinović, Janez Možina, Jože Duhovnik
1.01 2022 An investigation into 2D and 3D shapes perception Vanja Čok, Daria Vlah, Roman Žavbi
1.08 2022 Warm plasma-boundary properties Nikola Jelić, Leon Kos, Janez Krek
2.05 2022 Konstrukcijske tehnike - individualne razvojne skupine : gradivo za vaje s primerom za vodenje individualnih razvojnih skupin pri vajah iz predmeta Konstrukcijske tehnike Janez Benedičič
1.08 2022 Extension of the visualization capabilities within the european integrated tokamak modelling platform Leon Kos
1.06 2022 Devising the hydraulic tractor design = Snovanje konstrukcije hidravličnega traktorja Ivan Demšar, Roman Žavbi, Jože Duhovnik
1.01 2022 The Influence of the tooth profile shape on the stress-strain state in the gear Damijan Zorko, Jože Tavčar, Jože Duhovnik
1.01 2022 A unified analysis of plasma-sheath transition in the Tonks-Langmuir model with warm ion source Leon Kos, Nikola Jelić
1.08 2022 Student creativity and motivation in educational process - case study Nikola Vukašinović, Nuša Fain, Jože Duhovnik
2.09 2022 Razvoj konstrukcije orodja za večgnezdno brizganje polimerov : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Janez Benedičič, Roman Žavbi
1.08 2022 3D tokamak Wall description within ITER Integrated Modelling and Analysis (IMAS) framework Dejan Penko, Leon Kos
1.01 2022 Debye-sheath properties in the Tonks-Langmuir discharge with warm neutrals Leon Kos, Nikola Jelić
1.08 2022 Analytic properties of the sheath solution with warm ions Leon Kos, Nikola Jelić, Jože Duhovnik
1.08 2022 Towards possible control of plasma outflow in fusion-relevant devices via employing virtual terminating surfaces Nikola Jelić, Leon Kos
1.06 2022 Application of a Hybrid Genetic Algorithm for cutting with particular stock Leon Kos, Nikola Jelić, Jože Duhovnik
1.08 2022 Analytic solution to the plasma equation with warm ions Nikola Jelić, Leon Kos
1.08 2022 Unified approach to visualizations within the european integrated tokamak modelling framework Leon Kos
1.08 2022 Design education in virtual NPD environments Nikola Vukašinović, Nuša Fain, Roman Žavbi, Jože Duhovnik
1.01 2022 Identification and optimization of key process parameters in noncontact laser scanning for reverse engineering Marjan Korošec, Jože Duhovnik, Nikola Vukašinović
2.09 2022 Razvoj ekspertnega sistema za izbiro in preračun nosilcev oljnega konzervatorja električnega transformatorja : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Nikola Vukašinović
1.04 2022 Evropski študentski razvoj globalnega izdelka Nuša Fain, Nikola Vukašinović
1.01 2022 Development of prosthetic knee for alpine skiing Ivan Demšar, Matej Supej, Jože Duhovnik
1.01 2022 Flow analysis through the centrifugal impeller of a vacuum cleaner unit = Analiza toka skozi centrifugalno puhalo sesalne enote Janez Rihtaršič, Matjaž Šubelj, Marko Hočevar, Jože Duhovnik
2.09 2022 Korištenje paradigme "digitalnih blizanaca" u razvoju proizvoda = The utilisation of the "digital twin" paradigm in product development : diplomski rad Daria Vlah
1.01 2022 The influence of surface topology on the accuracy of laser triangulation scanning results = Vpliv topologije površine na natančnost meritev z laserskim triangulacijskim merilnikom oblike površin Nikola Vukašinović, Marjan Korošec, Jože Duhovnik
1.08 2022 Ubiquitous curtain-wall assembly-support by mobile computing and total stationfirst Leon Kos, Simon Kulovec, Jože Duhovnik, Viktor Zaletelj
2.09 2022 Razvoj sistema za varovanje aktivnih delov orodja pri štancanju elektro pločevine : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Nikola Vukašinović, Tomaž Pepelnjak
1.08 2022 Knee dynamic analysis in the developmentof above knee prosthesis for alpine skiing Ivan Demšar, Matej Supej, Jože Duhovnik
2.09 2022 Development of a rheological model for the prediction of the asymmetric behaviour of polypropylene in tension and compression loading conditions : master thesis = Izdelava reološkega modela za napoved asimetričnega odziva polipropilena na natezne in tlačne obremenitve : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Borut Černe, Boris Štok
1.01 2022 Unified Bohm criterion Leon Kos, Nikola Jelić
1.08 2022 Izucheniye opticheskikh svoystv impul'sno : periodicheskogo mikrovolnovogo rezonansnogo razryada v argone Ivona Vasileska
1.01 2022 The impact of management on creativity and knowledge transfer in an academic virtual enterprise Nuša Fain, Miro Kline, Nikola Vukašinović, Jože Duhovnik
1.08 2022 Bespoke innovation : filling the gap between the classic and user-centred open innovation Nuša Fain, Nikola Vukašinović
1.01 2022 Case study - surface reconstruction from point clouds for prosthesis production Nikola Vukašinović, Tomaž Kolšek, Jože Duhovnik
1.01 2022 Minimizer extraction in polynomial optimization is robust Igor Klep, Janez Povh, Jurij Volčič
1.08 2022 Kinetic simulations of ITER scrape-off layer Ivona Vasileska , Leon Kos
1.01 2022 SMITER : a field-line tracing environment for ITER Leon Kos, Matic Brank
1.01 2022 Modularity solutions within a matrix of function and functionality (MFF) Žiga Zadnik, Vanja Čok, Milan Kljajin, Jože Duhovnik
2.09 2022 Application of numerical methods and computational simulations to plasma-sheath conditions for virtual cathodes under high emmision currents : master thesis Janez Krek, Leon Kos, Jože Duhovnik
2.09 2022 Vizualizacija fuzijskih podatkovnih struktur za simulacije robne plasti plazme : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Dejan Penko, Leon Kos
2.09 2022 Razvoj konstrukcije polimernega kotnika pri razstavljivi masažni mizi : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Janez Benedičič, Roman Žavbi
1.08 2022 The influence of a company's strategy on creativity and project results in an NPD - case study Nikola Vukašinović, Nuša Fain, Jože Duhovnik
1.08 2022 Implementation matrix of function and functionality in product development process Žiga Zadnik, Mirko Karakašić, Vanja Čok, Milan Kljajin, Jože Duhovnik
1.01 2022 Annotated news corpora and a lexicon for sentiment analysis in Slovene Jože Bučar, Martin Žnidaršič, Janez Povh
1.09 2022 Parametric CAD model for free-form architectural design Leon Kos, Simon Kulovec, Viktor Zaletelj, Jože Duhovnik
2.05 2022 Gradivo za vaje pri predmetu : Snovanje in razvoj izdelka Nikola Vukašinović
1.01 2022 The ionization length in plasmas with finite temperature ion sources Nikola Jelić, Leon Kos, Jože Duhovnik
1.08 2022 Modularity within a matrix of function and functionality (MFF) Žiga Zadnik, Vanja Čok, Milan Kljajin, Jože Duhovnik
1.01 2022 A new approximation hierarchy for polynomial conic optimization Janez Povh
1.01 2022 Extension of the Bissell-Johnson plasma-sheath model for application to fusion-relevant and general plasmas Leon Kos, Nikola Jelić, Jože Duhovnik
1.08 2022 Implementation of 3-D effects of the ITER plasma-facing components in a 2-D real-time model-based approach for wall heat flux control on ITER Leon Kos, Matic Brank
1.09 2022 Numerical analysis of the production and operation loading conditions of polymer S-type gears Borut Černe, Jože Duhovnik
1.01 2022 Side-delivery spreading of manure Jože Duhovnik, Janez Benedičič, Rajko Bernik
1.01 2022 Innovations for future development of farms : a case study of the implementation of an opportunity search method on a farm Janez Benedičič, Jože Duhovnik, Roman Žavbi
1.09 2022 The effect of tooth flank geometry on the lifetime of injection moulded polymer gears Jože Duhovnik, Damijan Zorko, Luka Sedej
1.01 2022 Structure generation for free-form architectural design Leon Kos, Simon Kulovec, Viktor Zaletelj, Jože Duhovnik
1.08 2022 Education of NPD in virtual multi-x environments Nikola Vukašinović, Nuša Fain, Roman Žavbi, Jože Duhovnik
2.08 2022 Implementacija kansei inženiringa v razvojno- konstrukcijski proces : doktorsko delo Vanja Čok, Jože Duhovnik, Metoda Dodič-Fikfak
2.09 2022 Parametrizirani modeli CAD za značilna hladilna sistema energetskih transformatorjev : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Jože Duhovnik, Nikola Vukašinović
1.08 2022 A project-based approach to learning : comparative study of two disciplines Nuša Fain, Nikola Vukašinović
2.09 2022 Razvoj depaletizacije v sistemu transporta : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Jože Duhovnik, Nikola Vukašinović
1.01 2022 A project-based approach to learning : comparative study of two disciplines Nuša Fain, Nikola Vukašinović
1.08 2022 Predicting the acceptability of music with entropy of harmony Janez Povh
1.08 2022 Global product realization of a prosthetic knee for alpine skiing Ivan Demšar, Jože Duhovnik
1.01 2022 Development of an automatic marketplace using virtual collaboration Janez Benedičič, Janez Krek, Vilko Leben, Tadej Beravs, Roman Žavbi
1.08 2022 Comparison of Indian and Central European shape contour meaning comprehension Vanja Čok, Miro Kline, Nikola Vukašinović, Jože Duhovnik
1.08 2022 Use of MFF and concurrent engineering to develop a sustainable product : radical redesign of flushing system Nikola Vukašinović, Žiga Zadnik, Jože Duhovnik
1.01 2022 Engineering change management maturity assessment model with lean criteria for automotive supply chain Jože Tavčar, Ivan Demšar, Jože Duhovnik
1.01 2022 Prehod v celovito opredelitev CAD-modela (MBD) Uroš Urbas, Nikola Vukašinović, Ivan Demšar
1.01 2022 Mesh smoothing with global optimization under constraints Simon Kulovec, Leon Kos, Jože Duhovnik
1.08 2022 Designing a coupling joint for connecting tube profiles Jože Tavčar, Damijan Zorko, Jože Duhovnik
1.01 2022 Time-dependent kinetic theory of the plasma-wall transition layer in a weakly ionized plasma Ivona Vasileska , Leon Kos, Nikola Jelić
1.01 2022 Global minimization of vertex height differences for freeform architectural design Simon Kulovec, Leon Kos, Jože Duhovnik
1.08 2022 Study on cultural differences of usersʼ perception towards shape characteristics Vanja Čok
1.01 2022 Theory of ion-matrix-sheath dynamics Leon Kos
1.08 2022 Numerical simulation of meshing polymer and composite ivolute gears Damijan Zorko, Jože Duhovnik, Jože Tavčar
1.08 2022 The future small home appliances as seen by the university students Henri Orbanić, Nikola Vukašinović
1.08 2022 Surface reconstruction from point clouds for prosthesis production Nikola Vukašinović, Tomaž Kolšek, Jože Duhovnik
1.08 2022 Process modeling of non-contact reverse engineering process Marjan Korošec, Jože Duhovnik, Nikola Vukašinović
1.08 2022 Simulacija in optimizacija vozliščnega izenačevanja virtualnih 3-D elementov za proste oblike strešnih konstrukcij Simon Kulovec, Leon Kos, Jože Duhovnik
1.08 2022 Particle in cell simulations on the effects of electrically biased grid to the plasma parameters Nikola Jelić, Leon Kos
1.08 2022 Evaluation of "CODEVE" methodology for teaching NPD to virtual design teams Nikola Vukašinović
1.08 2022 Segmentacija rentgenskih posnetkov obutve Leon Kos, Jože Duhovnik
1.08 2022 CAD data storage and access in IDAM Marijo Telenta, Leon Kos
1.08 2022 SOLPS-ITER dashboard Leon Kos
1.08 2022 Extension of collisionless discharge models for application to fusion-relevant and general plasmas Leon Kos, Jože Duhovnik, Nikola Jelić
2.08 2022 Kinematika in dinamika nadkolenske proteze za dvosledno alpsko smučanje : doktorsko delo Ivan Demšar, Jože Duhovnik, Matej Supej
1.01 2022 The impact of the complexity of harmony on the acceptability of music Janez Povh
1.08 2022 Displaying product manufacturing information in augmented reality for inspection Uroš Urbas, Rok Vrabič, Nikola Vukašinović
1.08 2022 How small and medium-sized companies can find new product opportunities Janez Benedičič, Roman Žavbi, Jože Duhovnik
1.08 2022 Correlation between team composition and team performance in virtual student product development teams Nikola Vukašinović, Vanja Čok, Roman Žavbi
1.08 2022 A new analytic solution to the collision-free plasma equation withwarm ions Nikola Jelić, Leon Kos
1.08 2022 Towards a universal collision-free sheath solution with warm ions Nikola Jelić, Leon Kos
1.08 2022 ITER plasma sheath characteristics during ELMs Ivona Vasileska , Leon Kos
1.08 2022 An opportunity search method for new products development Janez Benedičič, Roman Žavbi, Jože Duhovnik
1.01 2022 Thermodynamic plasma properties near the sheath edge in kinetic Tonks-Langmuir model with finite ion source temperatures Nikola Jelić, Leon Kos, Jože Duhovnik
1.08 2022 Mechanism upgrade using prescriptive model of part based product upgrade Janez Benedičič, Roman Žavbi, Jože Duhovnik
1.08 2022 A decade of project based design education : is there a future? Nikola Vukašinović, Nuša Fain
1.08 2022 Support structure optimization for freeform architectural design Leon Kos, Simon Kulovec, Jože Duhovnik
1.08 2022 Development of a vending machine using virtual collaboration Janez Benedičič, Janez Krek, Vilko Leben, Tadej Beravs, Roman Žavbi
1.08 2022 Five heuristics for the k-matching problem Boštjan Gabrovšek, Tina Novak, Janez Povh, Darja Rupnik Poklukar, Janez Žerovnik
1.08 2022 Euforia integrated visualization Leon Kos
1.01 2022 A comparative criteria method for telecommunications towers with different topological designs Jože Duhovnik, Pavel Tomšič
1.01 2022 Towards a data-integrated cell Janez Povh, Nataša Pržulj
1.08 2022 Complete plasma and sheath solution for Tonks-Langmuir models with warm ion sources Leon Kos, Nikola Jelić, Jože Duhovnik
1.01 2022 Different teeth profile shapes of polymer gears and comparison of their performance Damijan Zorko, Simon Kulovec, Jože Tavčar, Jože Duhovnik
1.08 2022 Introduction of reverse engineering for students Nikola Vukašinović, Tomaž Kolšek, Roman Žavbi, Jože Duhovnik
1.08 2022 Accelerated alternating direction augmented Lagrangian method for semidefinite programs Timotej Hrga , Janez Povh
1.08 2022 The impact of harmony on the perception of music Janez Povh
2.08 2022 Iskanje priložnosti za razvoj novega izdelka = [Searching for opportunities for new product development] : doktorsko delo Janez Benedičič, Jože Duhovnik, Roman Žavbi
2.09 2022 Razvoj elektromehanske zapore vrat pralnega stroja z uporabo materialov z oblikovnim spominom : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Nikola Vukašinović, Tomaž Videnič
1.01 2022 Thermo-mechanical modeling of polymer spur gears with experimental validation using high-speed infrared thermography Borut Černe, Martin Petkovšek, Jože Duhovnik, Jože Tavčar
1.01 2022 Generation of block-structured grids in complex computational domains using templates Tomaž Kolšek, Matjaž Šubelj, Jože Duhovnik
2.09 2022 Konstruiranje spenjalnega spoja z objemko za aluminijaste profile : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Damijan Zorko, Jože Duhovnik, Jože Tavčar
1.01 2022 Stability of the Tonks-Langmuir discharge pre-sheath Leon Kos
1.04 2022 Mednarodni študentski projekt - EGPR 2011 v polnem teku Nikola Vukašinović
1.09 2022 Spektroskopiya argonovoy plazmy impulsnogo mikrovolnovogo rezonanskogo razryada Ivona Vasileska
1.01 2022 Systematic development of a device for bituminous layer application Janez Benedičič, Roman Žavbi, Jože Duhovnik
1.01 2022 Detached eddy simulation of the flow around a simplified vehicle sheltered by wind barrier in transient yaw crosswind Marijo Telenta, Matjaž Šubelj, Jože Tavčar, Jože Duhovnik
2.09 2022 Okolje za izračun toplotnih obremenitev na prvi steni fuzijskega reaktorja ITER : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Matic Brank, Leon Kos
1.01 2022 Use of virtual mobility to facilitate modern project-based NPD education Nikola Vukašinović
2.09 2022 Nadgradnja tehničnega informacijskega sistema za upravljanje projektne dokumentacije = Configuration of product life cycle (PLC) management system for project documentation : master's thesis Jože Tavčar, Leon Kos
1.08 2022 The influence of product complexity on team performance within NPD Nuša Fain, Roman Žavbi, Nikola Vukašinović
1.08 2022 Introduction of methodology for distributed collaborative industryacademia project based learning Nikola Vukašinović
1.08 2022 A multi-criteria polymer gears design optimisation procedure Jože Tavčar, Damijan Zorko, Jože Duhovnik
1.08 2022 Shape smoothing with feature preserving weighted filters Leon Kos, Jože Duhovnik
2.09 2022 Analiza sistema za zadrževanje tablet v vertikalni proizvodnji : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Uroš Urbas, Iztok Golobič
1.08 2022 Rekonstrukcija površin z uporabo metode level set Tomaž Finkšt, Ivan Demšar, Jože Duhovnik
1.06 2022 Closure of the hierarchy of fluid equations by means of the polytropic-coefficient function (PCF) Nikola Jelić, Leon Kos
1.08 2022 Ion-sound velocity at the plasma edge in fusion-relevant plasmas Nikola Jelić, Leon Kos
1.08 2022 Towards 3D time dependent visualization within ITM-TF infrastructure Leon Kos, Simon Kulovec, Jože Duhovnik
1.08 2022 Educating future product developers in collaborative product development : lessons learned from the European-Global Product Realization (E-GPR) international course Nuša Fain, Nikola Vukašinović, Roman Žavbi
1.01 2022 Sravnitel'nyy analiz spektral'no-fotometricheskikh kharakteristik bytovykh istochnikov sveta Ivona Vasileska
1.01 2022 Spectroscopic and probe measurements of the electron temperature in the plasma of a pulse-periodic microwave discharge in argon Ivona Vasileska
1.01 2022 The influence of incident angle, object colour and distance on CNC laser scanning Nikola Vukašinović, Drago Bračun, Janez Možina, Jože Duhovnik
1.01 2022 Osobennosti formirovaniya plazmy impul'sno-periodicheskogo rezonansnogo SVCH-razryada v inertnykh gazakh (Ar, He) pri ponizhennom davlenii Ivona Vasileska
1.08 2022 Post-optimization of free-form support structures Leon Kos, Simon Kulovec, Jože Duhovnik
2.01 2022 Space modeling with SolidWorks and NX Jože Duhovnik, Ivan Demšar, Primož Drešar
1.01 2022 Potential profile near singularity point in kinetic Tonks-Langmuir discharges as a function of the ion sources temperature Leon Kos, Nikola Jelić
1.01 2022 Multicultural issues of product development education in virtual teams Vanja Čok, Nuša Fain, Nikola Vukašinović, Roman Žavbi
2.09 2022 Razvoj konstrukcije tesnilnega pokrova pri elektromotorju : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Janez Benedičič, Roman Žavbi
1.08 2022 Simulating tractor's static stability in relation to its position on a slope Ivan Demšar, Jože Duhovnik
1.08 2022 PIC kinetic modelling for ELM transport in the scrape-off layer Ivona Vasileska , Leon Kos, Tomaž Gyergyek
1.01 2022 Knowledge management support in the engineering change process in small and medium-sized companies Jože Tavčar, Janez Benedičič, Roman Žavbi
1.01 2022 Cutting optimization with variable-sized stock and inventory status data Leon Kos, Jože Duhovnik
1.01 2022 Use of mixed academic-industrial teams for new product development : delivering educational and industrial value Roman Žavbi, Janez Benedičič, Jože Duhovnik
1.08 2022 CAD model preparation in SMITER 3D field line tracing code Marijo Telenta, Leon Kos
2.02 2022 Advanced CAD modeling : explicit, parametric, free-form CAD and re-engineering Nikola Vukašinović, Jože Duhovnik
1.08 2022 Flash temperature analysis method for polymer gears with consideration of deviations in meshing kinematics Borut Černe, Damijan Zorko, Jože Duhovnik, Jože Tavčar, Roman Žavbi
1.08 2022 Integrating the Kansei engineering into the design golden loop development process Vanja Čok, Metoda Dodič-Fikfak, Jože Duhovnik
1.08 2022 IMAS for SOLPS-ITER Leon Kos, Dejan Penko
1.08 2022 Conversion model for the design of steel and polymer S-gears Damijan Zorko, Borut Černe, Jože Duhovnik, Roman Žavbi, Jože Tavčar
1.08 2022 Design2go - how, yes, no? Nikola Vukašinović, Jože Duhovnik
1.08 2022 SOLPS coupled fluid-kinetic modelling of hydrogen low power plasma in ITER Divertor Ivona Vasileska , Leon Kos
1.01 2022 Durability and design parameters of a Steel/PEEK gear pair Damijan Zorko, Simon Kulovec, Jože Duhovnik, Jože Tavčar
1.08 2022 Modelling the plasma-sheath boundary for plasmas with warm-ion sources Leon Kos, Jože Duhovnik, Nikola Jelić
1.08 2022 Creativity and efficiency in virtual product development teams Jože Tavčar, Janez Benedičič, Jože Duhovnik, Roman Žavbi
2.25 2022 Trosenje hlevskega gnoja pod posebnimi pogoji : Prešernova nagrada Janez Benedičič, Jože Duhovnik, Rajko Bernik
2.08 2022 Extension of collisionless discharge models for application to fusion-relevant and general plasmas : dissertation Leon Kos, Jože Duhovnik
1.01 2022 A new method for defining the measurement-uncertainty model of CNC laser-triangulation scanner Nikola Vukašinović, Drago Bračun, Janez Možina, Jože Duhovnik
1.01 2022 Semi-analytical flash temperature model for thermoplastic polymer spur gears with consideration of linear thermo-mechanical material characteristics Borut Černe, Jože Duhovnik, Jože Tavčar
1.08 2022 EUFORIA : grid and high performance computing at the service of fusion modelling Leon Kos
1.01 2022 Development of competitive e-mobility products : design methodology and main challenges Borut Černe, Jože Duhovnik
1.08 2022 Rod cutting optimization with store utilization Leon Kos, Jože Duhovnik
1.08 2022 A way to a radical innovation : a case study Janez Benedičič, Roman Žavbi, Jože Duhovnik
2.09 2022 Optimizacija tečaja pokrova predala na prostostoječem štedilniku : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Janez Benedičič, Roman Žavbi
1.01 2022 Collective dynamics of phase-repulsive oscillatorssolves graph coloring problem Janez Povh, Zoran Levnajić
1.01 2022 Ion-sound velocity at the plasma edge in fusion-relevant plasmas Nikola Jelić, Leon Kos
1.01 2022 Numerical analysis of operational performance of POM/PA6 polymer S-type spur gears and analysis of influence of the production process Borut Černe, Jože Duhovnik
1.08 2022 The shape of the potential profile near the boundary in the Tonks-Langmuir model for the case of finite ion-source temperature Leon Kos, Jože Duhovnik, Nikola Jelić
1.04 2022 Na Fakulteti za strojništvo razvijajo ideje za nove izdelke za slovensko industrijo Nikola Vukašinović
1.04 2022 Artefakti in vzvratno inženirstvo : predstavitev razvoja 3D-modela na primeru konjenika iz Vaške situle Nikola Vukašinović, Jože Duhovnik, Bojan Zupan
1.01 2022 Izucheniye povedeniya temperatury elektronov argonovoy plazmy impul'sno-periodicheskogo mikrovolnovogo rezonansnogo razryada Ivona Vasileska
1.08 2022 Analytic solution to the Bissell-Johnson model Leon Kos, Jože Duhovnik, Nikola Jelić
1.08 2022 Iskanje priložnosti za razvoj novih izdelkov Janez Benedičič, Roman Žavbi, Jože Duhovnik
1.08 2022 Computational aspects of simulations of early stages of a Townsend discharge Leon Kos, Nikola Jelić
1.08 2022 Analysis of implementation of MBD and STEP AP242 standard into modern CAD tools Nikola Vukašinović
1.01 2022 Development of a new method of searching a new product development opportunity Janez Benedičič, Roman Žavbi, Jože Duhovnik
1.08 2022 Industrial needs for modern engineering knowledge in central european region : survey results Nikola Vukašinović, Roman Žavbi
1.01 2022 Introduction to the theory and application of a unified Bohm criterion for arbitrary-ion-temperature collision-free plasmas with finite Debye lengths Leon Kos, Nikola Jelić
1.01 2022 Experimental implementation of a real-time power flux estimator for the ITER first wall on the TCV tokamak Matic Brank, Leon Kos
1.08 2022 European student development of a global product Nuša Fain, Nikola Vukašinović, Jože Duhovnik
1.08 2022 Nadzor procesov s sliko prek mobilnega omrežja Blaž Močan, Uroš Urbas, Luka Selak, Rok Vrabič
1.08 2022 The non-marginal Bohm condition in the collisionless plasma diode Leon Kos
1.08 2022 Visualization support for code development in EUROfusion Integrated modelling Leon Kos
1.08 2022 A system for footwear fitting analysis Leon Kos, Jože Duhovnik
1.08 2022 Razvoj laserske glave z motoriziranim nastavljivim trepaniranjem laserskega žarka Uroš Urbas, Blaž Močan, Matija Jezeršek
1.01 2022 Multi-axis prosthetic knee resembles alpine skiing movements of an intact leg Ivan Demšar, Jože Duhovnik, Blaž Lešnik, Matej Supej
1.01 2022 A framework for the assessment and control of ITER main chamber heat loads Leon Kos, Matic Brank
1.08 2022 Analiza in optimizacija ogrodja vakuumskih pritrdilnih elementov merilne naprave Blaž Močan, Matic Muc, Nikola Vukašinović, Jože Duhovnik
1.08 2022 Development of methodology for distributed collaborative design environment Nikola Vukašinović
1.08 2022 Razvoj in optimizacija vitla za smučanje na vodi Blaž Močan, Matic Muc, Jože Duhovnik, Nikola Vukašinović
1.01 2022 Comprehensive kinetic analysis of the plasma-wall transition layer in a strongly tilted magnetic field Leon Kos
1.08 2022 A CAD service for fusion physics codes Marijo Telenta, Leon Kos
1.01 2022 A concept of academia-industry collaboration to facilitate the building of technical and professional competencies in new product development Roman Žavbi, Nikola Vukašinović
2.09 2022 Optimizacija procesa računalniško podprte izdelave 3D modela kotla energetskega transformatorja : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Nikola Vukašinović, Jože Tavčar
2.09 2022 Razvoj merilnika momenta za preizkušanje pogonskih sklopov : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo Janez Benedičič, Roman Žavbi
1.04 2022 Od sekire do harvesterja Ivan Demšar
1.04 2022 Advanced visualization tools for EFDA Integrated Tokamak Modelling framework Leon Kos
1.04 2022 Harvester Nokka 6WD Ivan Demšar
1.08 2022 Time-dependent boundary conditions during type I ELM in ITER scrape-off-layer Ivona Vasileska , Leon Kos
1.04 2022 Integrated Tokamak Modelling with externally coupled core and edge transport codes Leon Kos, Mladen Stanojević, Janez Krek, Nikola Jelić, Jože Duhovnik
1.08 2022 The initial step towards JOREK integration in IMAS Dejan Penko, Leon Kos
1.08 2022 Interfacing of CAD models to a common fusion modelling grid description Marijo Telenta, Leon Kos
1.08 2022 Creative path to practical knowledge : case of a triple helix framework Vanja Čok, Nuša Fain, Roman Žavbi, Nikola Vukašinović
1.04 2022 Visualization support with Kepler actors and visit UAL plugin within ITM advanced visualisation tools Leon Kos
1.08 2022 Visualisation of fusion related models stored in general grid description Leon Kos, Janez Krek, Marijo Telenta
1.08 2022 SMITER for IMAS Leon Kos, Matic Brank, Dejan Penko
1.03 2022 Razvoj in konstruiranje premikajočega podpornega sistema za merilno napravo z analizo ključnih elementov = Research and development of the moving support system for measuring equipment with the analysis of key elements Blaž Močan, Nikola Vukašinović, Jože Duhovnik
1.08 2022 Visualization schema for fusion data structures Leon Kos
1.08 2022 Application of knowledge management system to injection mold design and manufacturing in small enterprises Nikola Vukašinović, Jože Tavčar
1.17 2022 Knowledge management support of engineering change management and adaptive design in serial and one-of-a-kind production : chapter 2 Jože Tavčar, Ivan Demšar
1.01 2022 Global optimization of freeform support structures Simon Kulovec, Leon Kos, Jože Duhovnik
2.09 2022 Kharakteristiki radiatsionnykh protsessov v plazme mikrovolnovogo rezonansnogo razryada : magisterskaya dissertatsiya : fizika magistr Ivona Vasileska
1.03 2022 Implementacija kansei inženiringa v razvojno-konstrukcijski proces = Integration of kansei engineering into product development process Vanja Čok, Jože Duhovnik, Metoda Dodič-Fikfak
1.09 2022 Mladi raziskovalec iz podjetja NIKO d.d. Janez Benedičič
1.08 2022 Different teeth profile shapes of polymer gears and comparison of their performance Damijan Zorko, Simon Kulovec, Jože Tavčar, Jože Duhovnik
1.01 2022 The effect of the teeth profile shape on polymer gear pair properties Jože Duhovnik, Damijan Zorko, Luka Sedej
1.09 2022 Stability of the pre-sheath in the Tonks-Langmuir discharge Leon Kos
1.01 2022 The European Integrated Tokamak Modelling (ITM) effort : achievements and first physics results Leon Kos, Simon Kulovec, Igor Lengar, Luka Snoj
1.08 2022 New approach to modelling and its application in transportation in urban traffic Matej Babič, Janez Povh
1.08 2022 Informacijska platforma za razvoj pohištva za preventivno in rehabilitacijsko vadbo na domu Vanja Čok, Roman Žavbi, Jože Duhovnik, Martin Žnidaršič, Bernard Ženko, Nada Lavrač
1.01 2022 Comparison of the kernel quality of different walnuts (Juglans regia L.) varieties shelled with modified centrifugal sheller Rajko Bernik, Denis Stajnko, Ivan Demšar
1.01 2022 Optimisation of a complex manufacturing process using discrete event simulation and a novel heuristic algorithm Blaž Rodič, Tadej Kanduč
1.08 2022 Recent approaches to the guadratic assignment problem Janez Povh
1.17 2022 Univerza v Novem mestu : pregled stanja ob 650-letnici Novega mesta Janez Usenik, Janez Povh
1.01 2022 Semidefinite approximations for quadratic programs over orthogonal matrices Janez Povh
1.08 2022 Semi-supervised document categorization framework for database curation Andrej Kastrin, Janez Povh
2.09 2022 Analiza projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjska : magistrska naloga Janez Povh
1.08 2022 On SOS and SOHS decompositions of real polynomials Janez Povh
2.09 2022 Izboljšanje računalniške pismenosti na podeželju : magistrska naloga Janez Povh
1.08 2022 Ugotavljanje pozitivnosti sledi s semidefinitnim programiranjem Kristijan Cafuta, Igor Klep, Janez Povh
1.01 2022 On the set-semidefinite representation of nonconvex quadratic programs with cone constraints Janez Povh
2.09 2022 Analiza in izboljšanje e-izobraževanja na Višji strokovni šoli Novo mesto : magistrska naloga Janez Povh
1.01 2022 On decompositions of real polynomials using mathematical programming methods Janez Povh
1.01 2022 Optimization and approximation of NC polynomials with sums of squares Kristijan Cafuta, Igor Klep, Janez Povh
1.01 2022 Contribution of copositive formulations to the graph partitioning problem Janez Povh
1.08 2022 Convex and positive noncommutative polynomials Kristijan Cafuta, Igor Klep, Janez Povh
1.08 2022 Contribution of copositive formulations to graph partitioning problem Janez Povh
1.08 2022 Towards optimisation of gas discharge tubes Nikola Jelić, Leon Kos, Jernej Kovačič, Tomaž Gyergyek
1.08 2022 Particle-in-cell simulation approach to gas discharge tube study Jernej Kovačič, Tomaž Gyergyek, Nikola Jelić, Leon Kos
1.01 2022 Modeling and simulations of plasma and sheath edges in warm-ion collision-free discharges Leon Kos, Nikola Jelić, Tomaž Gyergyek
1.08 2022 On universal properties of the plasma-sheath transition and large-size sheath structures Leon Kos, Nikola Jelić, Tomaž Gyergyek
1.08 2022 Kinetic effects during ELMs in ITER scrape-off layer Ivona Vasileska , Tomaž Gyergyek, Jernej Kovačič, Leon Kos
1.08 2022 Sheath formation in front of a negative electrode close to plasma potential studied by PIC simulations Tomaž Gyergyek, Jernej Kovačič, Nikola Jelić, Leon Kos
1.08 2022 Ionization front in a gas-filled diode during electrical breakdown Nikola Jelić, Leon Kos, Janez Krek, Jernej Kovačič, Tomaž Gyergyek, Damijan Zorko
1.08 2022 Razcepljanje polinomov z matematičnim programiranjem Janez Povh
1.08 2022 Parallelization of BiqMac Solver Alen Vegi Kalamar, Drago Bokal, Janez Povh
2.08 2022 Approximation and interpolation splines on triangulations : doctoral thesis Tadej Kanduč, Gašper Jaklič
1.01 2022 A copositive programming approach to graph partitioning Janez Povh
1.04 2022 Z najmanj truda na Šmarno goro! Gašper Jaklič, Tadej Kanduč, Selena Praprotnik, Emil Žagar
1.02 2022 Semidefinitno programiranje Janez Povh
1.01 2022 Copositive and semidefinite relaxations of the quadratic assignment problem Janez Povh
1.01 2022 Regularization methods for semidefinite programming Janez Povh
1.01 2022 A note on the nonexistence of sum of squares certificates for the Bessis-Moussa-Villani conjecture Kristijan Cafuta, Igor Klep, Janez Povh
2.08 2022 Vsote hermitskih kvadratov nekomutativnih polinomov : doktorska disertacija Kristijan Cafuta, Igor Klep, Janez Povh
1.01 2022 A boundary point method to solve semidefinite programs Janez Povh
1.08 2022 Interdisciplinarity of Slovenian research Borut Lužar, Zoran Levnajić, Matjaž Perc, Janez Povh
2.09 2022 Semidefinitno programiranje in kombinatorična optimizacija : magistrsko delo Janez Povh, Martin Juvan, Bojan Mohar
2.08 2022 Application of semidefinite and copositive programming in combinatorial optimization : doctoral thesis Janez Povh, Bojan Mohar, Martin Juvan
1.04 2022 Simpleksna metoda za linearno programiranje - 60 let zgodbe o uspehu Janez Povh
1.01 2022 Hermite interpolation by triangular cubic patches with small Willmore energy Gašper Jaklič, Tadej Kanduč
1.01 2022 Constrained polynomial optimization problems with noncommuting variables Kristijan Cafuta, Igor Klep, Janez Povh
1.01 2022 Hermite and Lagrange interpolation in R[sup]d by G[sup]1 cubic splines with small strain energy Gašper Jaklič, Tadej Kanduč
1.01 2022 Constrained trace-optimization of polynomials in freely noncommuting variables Igor Klep, Janez Povh
2.09 2022 Metoda robnih elementov : magistrsko delo Timotej Hrga , Emil Žagar
1.08 2022 Optimizations of free polynomials Kristijan Cafuta, Igor Klep, Janez Povh
1.01 2022 Semidefinite programming and sums of hermitian squares of noncommutative polynomials Janez Povh, Igor Klep
1.08 2022 Approximating non-convex quadratic programs by semidefinite and copositive programming Janez Povh
1.08 2022 A KNN based algorithm for text categorization Jože Bučar, Janez Povh
1.08 2022 Application of polynomial approximation hierarchy to quadratic assignment problem Janez Povh
1.16 2022 A study on spline quasi-interpolation based quadrature rules for the isogeometric Galerkin BEM Tadej Kanduč
1.01 2022 An immersed-isogeometric model: application to linear elasticity and implementation with THBox-splines Tadej Kanduč
1.01 2022 An adaptive IgA-BEM with hierarchical B-splines based on quasi-interpolation quadrature schemes Tadej Kanduč
1.01 2022 Adaptive isogeometric analysis with hierarchical box splines Tadej Kanduč
1.01 2022 Rational sums of hermitian squares of free noncommutative polynomials Kristijan Cafuta, Igor Klep, Janez Povh
1.01 2022 NCSOStools: a computer algebra system for symbolic and numerical computation with noncommutative polynomials Kristijan Cafuta, Igor Klep, Janez Povh
1.06 2022 Interier point methods: what has been done in last 20 years Janez Povh
1.08 2022 Eigenvalue and semidefinite approximations for graph partitioning problem Janez Povh
1.01 2022 Hermite parametric surface interpolation based on Argyris element Gašper Jaklič, Tadej Kanduč
1.08 2022 Trace optimization using semidefinite programming Kristijan Cafuta, Igor Klep, Janez Povh
1.08 2022 On semidefinite programming based heuristics for the graph coloring problem Igor Đukanović, Jelena Klisara, Janez Povh
1.08 2022 A parallel implementation of the boundary point method Janez Povh
1.08 2022 Segmentation and detection of text in document images Janez Povh, Bernard Ženko
2.01 2022 Towards the optimum by semidefinite and copositive programming : new approach to approximate hard optimization problems Janez Povh
1.01 2022 On positivity of principal minors of bivariate Bézier collocation matrix Gašper Jaklič, Tadej Kanduč
1.08 2022 Nova metoda za reševanje velikih semidefinitnih programov Janez Povh
1.09 2022 M5 computations in space sciences and technologies Tomaž Šuštar, Aleksander Grm, Tomaž Rodič
1.01 2022 Numerical analysis of miniaturised cold gas thruster for micro- and nano-satellites Aleksander Grm, Tomaž Rodič
1.01 2022 An eye on magnetic field anomalies along the roads Matej Bažec, Aleksander Grm, Franc Dimc
2.25 2022 Wecanet, 28-29 november, 2019, Porto, Portugal : book of abstracts Aleksander Grm
1.09 2022 Adriatic sea : accidents, backtracking issue and chemical discharge case studies Marko Perkovič, Milan Batista, Peter Vidmar, Blaž Luin, Aleksander Grm
1.01 2022 Advanced numerical methods in electroporation Janez Langus, Aleksander Grm, Primož Šuštarič, Tomaž Šuštar
1.16 2022 Multigrid methods for the simulations of surfactant spreading on a thin liquid film Aleksander Grm
1.08 2022 Extraction of magnetic field anomalies from objects in a road infrastructure Franc Dimc, Matej Bažec, Aleksander Grm
1.01 2022 On the coupling of analytical and FEM solution in stress analysis around the polygonal hole shape in a finite two-dimensional domain Aleksander Grm, Milan Batista
1.08 2022 Statična analiza upogiba pristajalnega odbojnika v Luki Koper = Bending analysis of breasting dolphin in Port of Koper Aleksander Grm, Milan Batista
1.08 2022 Structural impact of circular buckling fenders on tanker hull Aleksander Grm, Marko Perkovič
2.05 2022 Mehanika in hidromehanika : vaje - ladijski strojniki Aleksander Grm
2.05 2022 Tehnična mehanika - VSS : vaje Aleksander Grm
2.05 2022 Tehnična analiza prometnih nesreč : vaje Aleksander Grm
2.05 2022 Vaje iz ladijskih elektronskih naprav Franc Dimc, Aleksander Grm
1.01 2022 Vehicle aerodynamic stability analysis under high crosswinds Aleksander Grm, Milan Batista
1.08 2022 Primerjava komercialnega in prosto dostopnega CFD programa za izračun aerodinamičnih koeficientov vozil = Comparison of comercial and open source CFD sofware for calculation of vehicle aerodynamic coefficients Aleksander Grm, Milan Batista
1.01 2022 A numerical framework for wall dissolution modeling : analysis of flute formation Aleksander Grm, Tomaž Šuštar, Tomaž Rodič, Franci Gabrovšek
1.08 2022 Measuring the magnetic fingerprint of roads Matej Bažec, Franc Dimc, Aleksander Grm
1.01 2022 Matematical model for riverboat dynamics Aleksander Grm
1.01 2022 Experimental Estimation of material and support properties for flexible dolphin structures = Pokusna procjena svojstava materijala i nosača za fleksibilne privezne stupove Milan Batista, Aleksander Grm
1.06 2022 Spremembe sestave in energijske vrednosti lucerne med venenjem, sušenjem in siliranjem = Changes of composition and energy value of alfalfa during wilting, drying and ensiling Jože Verbič, Janez Benedičič, Branko Lukač, Tomaž Žnidaršič, Janko Verbič, Veronika Kmecl, Špela Velikonja Bolta
1.08 2022 Vpliv različnih postopkov sušenja in siliranja lucerne v valjastih balah na razgradljivost beljakovin v vampu = The effect of various methods of drying and ensiling of alfalfa in round bales on the protein degradability in the rumen Jože Verbič, Andrej Lavrenčič, Janez Benedičič, Tomaž Žnidaršič, Drago Babnik
1.08 2022 Spremembe vsebnosti surovih beljakovin in neto energije za laktacijo med pripravo sena = Changes in concentrations of crude protein and net energy for lactation during the haymaking process Jože Verbič, Tomaž Žnidaršič, Janez Benedičič, Branko Lukač, Janko Verbič, Tomaž Poje
1.08 2022 Sušenje lucerne s kondenzacijsko sušilnico = Alfalfa drying by the use of condensation dryer Janez Benedičič, Jože Verbič
1.04 2022 Načrtovanje dosuševanja travniške krme na sušilnih napravah Janez Benedičič, Branko Lukač
1.04 2022 Načrtovanje dosuševanja travniške krme na sušilnih napravah Janez Benedičič, Branko Lukač
1.08 2022 On similarities and differences between semidefinite and linear programming_ Janez Povh
1.08 2022 Semidefinite relaxation of the bandwidth problem Janez Povh
1.09 2022 Generatorji psevdonaključnih števil Janez Povh
2.05 2022 Statistika : vaje z rešitvami Janez Povh, Simona Pustavrh
2.05 2022 Matematične metode in poslovni račun : vaje za interno uporabo Janez Povh, Simona Pustavrh
1.09 2022 Obnašanje aproksimacijskega algoritma za pasovno širino grafa na goseničnih grafih Janez Povh
1.01 2022 Analysis and design parameters for inclined rotors used for manure dispersal on broadcast spreaders for solid manure Jože Duhovnik, Janez Benedičič, Rajko Bernik
1.01 2022 Vpliv pretoka zraka na sušenje krme na sušilnih napravah Janez Benedičič, Rajko Bernik
1.01 2022 A mathematical model and numerical simulation of the static stability of a tractor Ivan Demšar, Rajko Bernik, Jože Duhovnik
1.08 2022 Zasnova uporabnejšega trosilnika za hlevski gnoj = Conceptual design of a stable-manure spreader with higher applicability Rajko Bernik, Janez Benedičič, Jože Duhovnik
1.01 2022 Zasnova trosilnika za hlevski gnoj z matematičnim modelom = Conceptual design of a stable-manure spreader using a mathematical model Rajko Bernik, Janez Benedičič, Jože Duhovnik
1.01 2022 Growth requirements of different potato cultivars Rajko Bernik, Ivan Demšar
1.09 2022 Variable Ausbringtechnik für Festmist im Flach- und Bergland Rajko Bernik, Jože Duhovnik, Janez Benedičič, Marjan Dolenšek
2.09 2022 Sodobni trendi gradnje hlevov za krave molznice in mlado živino ter možnosti za zmanjšanje pogostnosti korekcije parkljev : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = New trends in building barns for dairy cows and young stock and possibilities to reduce the frequency of hoof trimming : M. Sc. thesis : Master Study Programmes Marija Klopčič, Janez Benedičič
1.04 2022 Kako z matematiko do najboljšega zaslužka? Janez Povh
1.06 2022 On similarities and differences between semidefinite and linear programming Janez Povh
1.09 2022 Pasovnost grafa in semidefinitno programiranje Janez Povh
2.05 2022 Kvantitativne metode v logistiki - vaje Melita Gorše Pihler, Tomaž Kramberger, Janez Povh
1.08 2022 Kinematics of a multiaxes prosthetic knee for Alpine skiing Ivan Demšar, Jože Duhovnik, Blaž Lešnik, Matej Supej
1.08 2022 Knee torque of an above-knee prosthesis for two-track alpine skiing Ivan Demšar, Jože Duhovnik, Matej Supej
2.25 2022 Conference on geometry : theory and applications : book of abstracts : June 24-June 28, 2013, Ljubljana, Slovenia Boštjan Kovač, Tadej Kanduč, Emil Žagar
1.01 2022 Energy minimizing mountain ascent Gašper Jaklič, Tadej Kanduč, Selena Praprotnik, Emil Žagar
1.01 2022 Is science driven by principal investigators? Andrej Kastrin, Jelena Klisara, Borut Lužar, Janez Povh
1.08 2022 Entropy and acceptability : information dynamics and music acceptance Nada Lavrač, Janez Povh
2.08 2022 Mathematical analysis of macroscopic models for slow dense granular flow Aleksander Grm
1.08 1998 Modeling CSG with superquadrics Leon Kos, Jože Duhovnik
1.09 1998 Analiza posnetkov CT in MRI Leon Kos, Janez Krek, Jože Duhovnik
1.08 1997 Physically based relaxation of unstructured meshes Leon Kos, Jože Duhovnik
1.08 1997 Transfer of geometrical modeller data to NC machine Tomaž Kolšek, Leon Kos, Jože Duhovnik
2.09 1995 Distribuirani sistem za upodabljanje tridimenzionalnih objektov = [Rendering on distributed systems] : magistrsko delo Leon Kos, Jože Duhovnik
1.09 1990 Klasifikacija izdelka v CAD Leon Kos, Tomaž Kolšek, Tomaž Dvoršek, Jože Duhovnik