Predstavitev laboratorija LECAD

Fakulteta za strojništvo - Laboratorij LECAD
Aškerčeva 6
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Nikola Vukašinović
Namestnik vodje: izr. prof. dr. Janez Povh

Razvoj družbe, tako v civilizacijskem kot ekonomskem smislu, je tesno povezan z razvojem novih izdelkov in storitev, s katerimi se odpravljajo določene tegobe določene skupine ljudi ali pa se odpirajo nove potrebe, nove poslovne priložnosti, s tem pa se spodbuja gospodarska rast, kar pelje v večjo blaginjo ljudi.

Razvoj novih izdelkov poteka v več korakih, od analize trga, razvoja začetnega koncepta, konstruiranja na sistemskem nivoju, konstruiranja podrobnosti, testiranja, izboljševanja in na koncu redne proizvodnje. Celoten postopek je v začetnih korakih ponavljajoče se narave. Uporaba računalnikov in programske opreme za CAD modeliranje, kot so PTC Creo, Catia, Siemens NX, SolidWorks, FreeCAD, ELMER in drugi, je v tem procesu neizogibna.

Pred skoraj 40 leti, ko je LeCAD začel svoje poslanstvo v računalniško podprtem konstruiranju (CAD) pod vodstvom prof. dr. Jožefa Duhovnika, so bile razmere bistveno drugačne. Računalniki in programska oprema za inženirsko oblikovanje so bili v zelo zgodnji fazi in večina inženirskega načrtovanja je bila opravljena ročno. Zdaj LeCAD že vrsto let obvladuje najsodobnejše tehnologije za postopke konstruiranja in to znanje prenaša na študente strojništva, industrijskega oblikovanja in bodočim osnovnošolskim učiteljem novih tehnologij.

V zadnjih 15 letih se LeCAD osredotoča na inženirsko oblikovanje in konstruiranje kompleksnejših izdelkov in izdelkov za najzahtevnejše pogoje delovanja. Pri teh izdelkih so razvite rešitve najprej virtualno preizkušene v različnih fizikalnih pogojih z uporabo naprednih simulacijskih metod, ki zahtevajo zelo zmogljive računalnike, zato je LeCAD svoj raziskovalni poudarek v zadnjem desetletju razširil na superračunalništvo. Upravlja enega od peščice superračunalnikov v Sloveniji in ga uporablja za inženirske naloge. Vse to je LeCADu omogočilo, da je vstopil v več velikih mednarodnih znanstvenih in infrastrukturnih programov, povezanih s superračunalništvom in razvojem novih visoko zmogljivih znanstvenih kod za simulacije zapletenih fizikalnih procesov.

Zdaj, skoraj 40 let po ustanovitvi, je LeCAD laboratorij z 22 ljudmi z izjemnimi kompetencami na področju konstruiranja, superračunalništva, matematike in fizike. Razvija kompleksne izdelke za industrijo in za znanstveno skupnost in ustvarja doprinos k reševanju dolgotrajnih človeških izzivov, kot je pridobivanje energije iz fuzijskih reaktorjev, blaženje podnebnih sprememb z razvojem trajnostnih izdelkov ali razvoj zdravljenja težkih bolezni preko napredne analize velikih biomedicinskih podatkov.

Poslanstvo

Z uporabo superračunalnikov in drugih naprednih digitalnih tehnologij raziskujemo in razvijamo nove pristope v konstruiranju, trajnostne izdelke in rešitve za delovanje v najzahtevnejših pogojih. Pridobljeno znanje prenašamo v akademsko in industrijsko okolje.

Vizija

Kot osrednji slovenski laboratorij na področju konstruiranja izdelkov bomo postali vodilni v Evropi na področju razvoja metod in tehnik za konstruiranje, razvoja nekovinskih mehanskih pogonov ter specialnih izdelkov in rešitev. To bomo dosegli z intenzivno uporabo superračunalnikov in drugih naprednih digitalnih tehnologij.

Kje smo

LECAD laboratorij ima prostore na Fakulteti za strojništvo, Ljubljana, Aškerčeva 6.

V dvigalu z rimskimi številkami izberete III, v dvigalu z arabskimi pa 4. Tam vas table usmerijo do prehoda v nadzidek stare stavbe. Laboratorij LECAD se nahaja na koncu hodnika.