Tribological characterization of modified gear wheel compounds

Vrednost projekta: 10.000
Trajanje projekta: 01.01.2021 - 31.12.2024
Povezava do projekta: Spletna stran projekta
Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Nikola Vukašinović

Polymer Competence Centre Leoben ima tri glavne cilje:

  1. Krepitev in izboljšanje obstoječe infrastrukture in virov za predkonkurenčne raziskave (eksperimentalni razvoj) na specifičnih področjih polimernega inženirstva in znanosti.
  2. Razvoj in krepitev dolgoročnega, predkonkurenčnega (eksperimentalni razvoj) sodelovanja na področju raziskav in razvoja z ustreznimi podjetji v industriji polimerov (zlasti MSP) in povezanimi ponudniki storitev (inženirska podjetja itd.) ter razvoj in izboljšanje skladnega, dolgoročnega strokovno znanje in izkušnje s prilagodljivo razpoložljivostjo, ki pokriva več področij polimernega inženirstva in znanosti na podlagi raziskovalnega potenciala, ki je na voljo pri posameznih znanstvenih partnerjih in partnerjih podjetja PCCL.
  3. Usposabljanje znanstveno-strokovnega kadra in usposobljenih bodočih menedžerjev. Temeljne raziskave, industrijske raziskave in predkonkurenčni razvoj (eksperimentalni razvoj) v proizvodnji, karakterizaciji in predelavi polimerov in polimernih komponent naj bodo gonilna sila za znanstveno utemeljene inovacije izdelkov in postopkov v industriji polimerov in povezanem storitvenem sektorju. To naj bi omogočilo razvoj dodatnih aplikacij in področij delovanja polimernih izdelkov, povečanje vrednosti končnih izdelkov, višje prihodke v industriji polimerov in splošno povečanje koristi polimerov za gospodarstvo, okolje in regionalno politiko.

Partnerji projekta

  • Polymer Competence Center Leoben GmbH 
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo