National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2

Vrednost projekta: 403.675,00
Trajanje projekta: 01.01.2023 - 31.12.2025
Povezava do projekta: Spletna stran projekta
Odgovorna oseba: dr. Pavel Tomšič

Financerji

Poslanstvo EuroCC 2 je nadaljevati vzpostavljanje mreže nacionalnih kompetenčnih centrov (NCC) na najučinkovitejši način, hkrati pa nadaljevati z obravnavanjem razlik v zrelosti uvajanja HPC v Evropi, za katero je bilo že ugotovljeno izboljšanje. Zato je poleg vodstva na visoki ravni za spremljanje napredka pri razvoju NCC glavna naloga celotne dejavnosti podpreti nacionalne centre pri vzpostavljanju njihovih posameznih operativnih okvirov, hkrati pa dostopati in kar najbolje izkoristiti trenutne izkušnje in strokovno znanje, ki je na voljo na nacionalni in evropski ravni.

V podporo temu bo EuroCC 2 tesno sodeloval z usklajevalnim in podpornim ukrepom, ki bo financiran v okviru DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-NCC-01-02. Ožja ekipa prijaviteljev EuroCC 2 bo sodelovala tudi pri prilagojenem nadaljevanju CASTIEL CSA (CASTIEL 2), ki bo prilagojeno potrebam EuroCC 2 NCC in bo tokrat vključevalo tudi centre odličnosti.Naš glavni cilj je spodbujanje sodelovanja, izmenjava najboljših praksin znanja na evropski ravni ter pospešiti izboljševanje nacionalnih in s tem evropskih zmogljivosti.

Partnerji projekta

 • FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH
 • ADVANCED COMPUTING AUSTRIA ACA GMBH
 • CENTRE DE RECHERCHE EN AERONAUTIQUE ASBL - CENAERO
 • INSTITUTE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
 • SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR
 • THE CYPRUS INSTITUTE
 • VSB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA
 • DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
 • TARTU ULIKOOL
 • CSC-TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY
 • TERATEC
 • NATIONAL INFRASTRUCTURES FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY
 • KORMANYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTESI UGYNOKSEG
 • HASKOLI ISLANDS
 • NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND GALWAY
 • CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS
 • LUXINNOVATION GIE
 • SURF BV
 • SIGMA2 AS
 • AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
 • FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA
 • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE IN INFORMATICA ICI BUCURESTI RA
 • AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREZA SLOVENIJE
 • BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION
 • LINKOPINGS UNIVERSITET
 • NARODNE SUPERPOCITACOVE CENTRUM
 • RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE
 • TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU
 • INSTITUT ZA FIZIKU
 • Ss. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE
 • UNIVERZITET DONJA GORICA PODGORICA
 • MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
 • ELEKTROTEHNICKI FAKULTET UNIVERZITET U BEOGRADU