Decentralizirane rešitve za digitalizacijo industrije ter pametnih mest in skupnosti

Trajanje projekta: 01.01.2022 - 31.12.2027
Povezava do projekta: Spletna stran projekta
Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Nikola Vukašinović

Financerji

Raziskovalni program naslavlja decentralizirane pristope in rešitve za digitalno preobrazbo industrije ter pametnih mest in skupnosti (PMiS).

Tehnologije porazdeljenih evidenc (DLT) in blokovnih verig (blockchain) so rešitev, ki na unikaten način zagotavlja zaupanja vredno (trusted) izmenjavo in procesiranje sporočil brez centraliziranih akterjev. So temelj za decentralizirane aplikacije, ki omogočajo avtonomno delovanje naprav. v povezavi s kiber-fizičnimi sistemi omogočajo nove tehnološke rešitve in nove poslovne modele.

V okviru programa raziskujemo zlasti:

 • harmonizacijo in tehnološke podlage decentraliziranih rešitev za pametna mesta in skupnosti; specifične zahteve uporabniških scenarijev pametnih mest in skupnosti; skaliranje rešitev za široko vključevanje uporabnikov;
 • arhitekture decentraliziranih rešitev za digitalizacijo industrije v smeri decentraliziranega upravljanja življenjskega cikla izdelkov, industrijskih in proizvodnih sistemov in virtualizacije kot dela decentraliziranih industrijskih aplikacij;
 • kibernetsko varnost decentraliziranih rešitev, vključno z vidikom varnosti interneta stvari (IoT) in blokovnih verig; zasebnost; digitalne identitete;
 • pristope vključevanja decentraliziranih rešitev v arhitekture sodobnih 5G/6G omrežij za zagotavljanje zmogljivosti delovanja, odpornosti na napake in kibernetske varnosti;
 • pristope in metodologije k uporabniku usmerjenega načrtovanja (uporabniških) vmesnikov in interakcij za uporabnike decentraliziranih rešitev.

V raziskovalnem programu bomo zagotovili znanstveno razumevanje in strokovno prepoznavanje tehnologij porazdeljenih evidenc (DLT) ter blokovnih verig in možnih rešitev, ki temeljijo na njih. Sem spadajo:

 • razumevanje in usklajevanje vrzeli med potrebami pametnih mest in skupnosti in aplikacijskih domen pametne industrije ter možnostmi DLT,
 • raziskovanje stališč zainteresiranih strani in uporabnikov do aplikacij DLT za boljše sprejemanje in uporabnost predvidenih sistemov DLT,
 • eksperimentalno preverjanje in validacija konceptov DLT in
 • reševanje nekaterih temeljnih vprašanj o arhitekturah in varnosti DLT, ki so pomembne za prehod iz laboratorijskih v realna okolja, ter potencialni vpliv na standardizacijo.

Partnerji projekta

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta