Izboljšava procesa krmljenja živali v prireji mleka in mesa z upoštevanjem podnebnih sprememb in varovanja narave

Vrednost projekta: 249.606,85€
Trajanje projekta: 01.12.2020 - 30.11.2023
Povezava do projekta: Spletna stran projekta
Odgovorna oseba: dr. Janez Benedičič

Financerji

Izboljšava procesa krmljenja živali v prireji mleka in mesa z upoštevanjem podnebnih sprememb in varovanja narave  je namenjen nadgradnji in prenosu znanja v prakso s področja krme, krmljenja živali in gnojenja, ki so med seboj povezani s krogotokom hranil. Krmljenje živali je eden izmed pomembnejših procesov za doseganje uspešne prireje mleka kot tudi mesa. Uspešnost krmljenja živali pa je odvisna od načinov krmljenja, sestave krmnih obrokov in kakovosti krme. Kakovostna krma pa je odvisna od pridelave na površinah, ki seveda morajo biti ustrezno oskrbovane.

Partnerji projekta

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo;
 • GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma;
 • Kmetijski inštitut Slovenije; Biotehniški center Naklo;
 • KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj;
 • Medeja, medijska dejavnost, Damjana Peternelj s.p.;
 • Kmetijsko gospodarstvo Anton Kukenberger;
 • Kmetijsko gospodarstvo Mirko Bizant;
 • Kmetijsko gospodarstvo Janez Benedičič;
 • Kmetijsko gospodarstvo Boštjan Kosec;
 • Kmetijsko gospodarstvo Nikolaj Brence;
 • Kmetijsko gospodarstvo Tomaž Žnidaršič