Napovedovanje sodelovanja med raziskovalci s pomočjo odkrivanja zakonitosti iz literature

Vrednost projekta: 5.964,40
Trajanje projekta: 01.09.2020 - 31.08.2022
Povezava do projekta: Spletna stran projekta
Odgovorna oseba: prof. dr. Janez Povh

Financerji

Glavni raziskovalni problem, ki ga bomo rešili v okviru predlaganega projekta, sestavljajo naslednje komponente: 1. Posplošitev pristopa odkrivanja zakonitosti iz literature na prekdomensko priporočanje sodelovanja med raziskovalci in razvoj teoretičnega modela in metodološkega okvirja za napovedovanje (priporočanje) novih in obetavnih sodelovanj med raziskovalci. Poleg tega želimo napovedati nove tematike, ki pridejo v poštev za sodelovanje in razlago, zakaj je določeno sodelovanje smiselno. 2. Razvoj metodologije za vlaganje heterogenih omrežij na osnovi metapoti, ki bo omogočala povezanje strukturnih in semantičnih lastnosti omrežij sodelovanj. 3. Razvoj programskih orodih za priporočanje sodelovanje v ogromnih heterogenih omrežij na osnovi koncepta semantične metapoti. 4. Razvoj odprtokodne spletne aplikacije za prekdomensko priporočanje raziskovalnega sodelovanja, ki bo omogočala naslednje funkcionalnosti: (i) sprotno integracijo podatkov iz relevantnih podatkovnih virov; (ii) čiščenje, pretvarjanje, razdvoumljanje in agregacijo podatkov; (iii) učinkovitost v smislu obvladovanja ogromne količine podatkov in (iv) bo ponujala vmesnik za vizualizacijo rezultatov. 5. Uporaba razvite metodologije na dveh velikih bibliografskih zbirkah (MEDLINE in COBISS) ter omrežju Stack Overflow.

Partnerji projekta

  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
  • Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta