Prestolnice razvoja pametnih izdelkov

Vrednost projekta: 258.591,14
Trajanje projekta: 01.09.2017 - 30.11.2020
Povezava do projekta: Spletna stran projekta
Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Nikola Vukašinović

Financerji

Kolikor nam je znano, v vseh projektnih državah ne obstaja kurikulum, specializiran za razvoj pametnih izdelkov, ki bi potekal na kateri koli izobrazbeni ravni in instituciji. Glavni cilj tega projekta je tako razviti in akreditirati inovativen inženirski magistrski program, ki bo študente poučeval zgoraj omenjenih trendov v teoriji in praksi razvoja pametnih izdelkov, kar bo spodbujalo razvoj njihovih transverzalnih veščin, vključno z delom v multidisciplinarnih, večnacionalna in večkulturna okolja, ki jim pomagajo pridobiti resnične industrijske in podjetniške izkušnje ter navezati stike za njihovo prihodnjo poklicno kariero. Poseben poudarek bo na implementaciji šestih načel oblikovanja v študijski program (splošno priznana načela industrije 4.0): interoperabilnost, virtualizacija, decentralizacija, zmogljivost v realnem času, storitvena naravnanost, modularnost. Integracija bo dvojna: sam učni načrt bo sledil tem 6 načelom, študente pa bo pokazal in naučil uporabe načel v njihovih procesih projektiranja.

Partnerji projekta

  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo;
  • Univerza v Zagrebu, Fakulteta za strojništvo in ladjedelništvo;
  • Univerza na Dunaju, Fakulteta za strojništvo in industrijo